tisk zpět

Minulý čas prostý (Past Simple)

PODMĚT + INFINITIV + -ed/-d
(nebo 2. tvar)
I finished my dinner half an hour ago. Dovečeřel jsem před půl hodinou.
Last year she travelled to Spain. Minulý rok cestovala do Španělska.
POUŽITÍ:
- vyjadřuje činnost, která byla v minulosti ukončena
- často se používá s časovými výrazy, které určují minulost (last year, five years ago, in 1985...)
Otázka - tvoří se pomocí pomocného slovesa DID (DO v minulém tvaru) a slovesa v INFINITIVU
Did you finish?
(Skončil jsi?)

Krátká odpověď
Yes, I did. / No, I didn't.
(Ano, skončil. / Ne neskončil.)

Zápor - tvoří se pomocí pomocného slovesa DID, zápotky NOT a slovesa v INFINITIVU
I didn't finish yesterday.
(Neskončil jsem včera.)
Minulý čas má stejnou formu pro všechny osoby jednotného i množného čísla.
2008/2009 Veronika Lipusová
Dlouhodobá maturitní práce na téma: Přehled anglické gramatiky střední školy