tisk zpět

Budoucnost "going to" (Future "going to")

PODMĚT + PŘÍTOMNÝ ČAS SLOVESA
TO BE
+ GOING TO + NEURČITEK VÝZNAMOVÉHO
SLOVESA
I am going to ask her. Zeptám se jí.
I am going to talk about my family. Budu mluvit o své rodině.
POUŽITÍ:
- k vyjádření budoucího rozhodnutí či úmyslu nebo plánu, který jsme učinili již dříve
- víme-li nebo cítíme již nyní, že se v budoucnosti určitě něco stane (předpověď na základě jasného důkazu v přítomnosti, nezvratná budoucnost)
Otázka
When are you going arrive?
(Kdy přijedeš?)

Krátká odpověď
Are they going to get married? Yes, they are. / No, they aren't.
(Budou se ženit? Ano, budou. / Ne, nebudou.)

Zápor
He isn't going to work.
(Nepůjde do práce.)
2008/2009 Veronika Lipusová
Dlouhodobá maturitní práce na téma: Přehled anglické gramatiky střední školy