tisk zpět

Předpřítomný čas prostý (Present Perfect)

Předpřítomný čas prostý

POUŽITÍ:
- vyjadřuje děj, u kterého se nevypovídá kdy se stal
- děj začal v minulosti a pokračuje do přítomnosti
- děj proběhl v minulosti, ale jeho důsledky trvají do současnosti
- děj, který se odehrál v období dosud neskončeném
- předpřítomným časem často označujeme novinky
- česká věta překládaná předpřítomným časem často obsahuje slovo už

Typická příslovce času

JUST - právě teď
SO FAR - dosud
NOT...YET - ještě ne
FOR - po nějakou dobu
SINCE - od nějaké doby
NEVER/EVER - nikdy, někdy
YET - už (otázka), ještě (zápor)
RECENTLY/LATELY - v poslední době
BEFORE - nikdy předtím
ALREADY - už (kladná oznam. věta)
ALL (MY) LIFE - po celý (můj) život

2008/2009 Veronika Lipusová
Dlouhodobá maturitní práce na téma: Přehled anglické gramatiky střední školy