tisk zpět

Vztažné věty (Relative Clauses)

Uvozovány vztažnými zájmeny:
WHO, WHICH, THAT, WHOSE, WHAT
nebo příslovci:
WHERE, WHEN, WHY

Vztahují se k osobě nebo věci a dávají o nich více informací.

WHO - který, jenž

Vztahuje se na osoby.
I met the man who works in the bank. Potkal jsem muže, který pracuje v bance.

WHICH - který, jenž

Vztahuje se na vše co není osoba (zvířata, věci...)
It is the book which you are looking for. To je kniha, kterou hledáš.

THAT - který, jenž

Vztahuje se na všechna podstatná jména (osoby i "neosoby"), hlavně po řadových číslovkách, 3.stupni přídavného jména a neurčitých zájmenech (every, all...).

Zastupuje WHO i WHICH.

Je-li výraz WHO nebo THAT předmětem, může být vynechán.

WHOSE - jehož, jejíž apod.

This is a woman whose son is a thief. To je žena, jejíž syn je zloděj.

WHERE - kde

Týká se místa. WHERE = IN WHICH
We returned to the place where we first met. Vrátili jsme se na místo, kde jsme se poprvé setkali.
The hotel where we stayed was right on the beach. Hotel, ve kterém (kde) jsme bydleli, byl přímo na pláži.

WHICH - což

Vztahuje se k celé předešlé větě.
I passed my driving test which surprised every one. Prošel jsem řidičským testem, což každého překvapilo.
Jane cannot come which is bad. Jana nemůže přijít, což je špatné.

!Pokud by před vztažným zájmenem stála předložka, je nutné přesunout ji na konec věty.
Př.: The girl who I borrowed it from.

Pokud jsou vztažná zájmena podmětem ve vztažné větě, nelze je vynechat.
Př.: He is the man who (that) works in the bank.

Jsou-li vztažná zájmena předmětem, můžeme je vynechat.
Př.: He is the man who Anna loves. -> He is the man Anna loves.
      Anna bought the coat which (that) she wanted. -> Anna bought the coat she wanted.

2008/2009 Veronika Lipusová
Dlouhodobá maturitní práce na téma: Přehled anglické gramatiky střední školy