tisk zpět

Přítomný čas prostý (Present Simple)

A) Přeložte.

 1. Jeho žena pracuje v bance.
 2. Naši přátelé bydlí v Praze 6.
 3. Její kamarád učí češtinu v Londýně.
 4. Jsem často unavený.
 5. Obvykle je šťastný.
 6. Jsou vždycky doma.
 7. Někdy jste špatní studenti.
 8. Zřídkakdy je v Praze. [ona]
 9. Často má problémy ve škole. [on]
 10. V neděli máme vždycky návštěvu.
 11. Obvykle obědvají [mají oběd] v jednu hodinu.
 12. Někdy mám strašné sny.
 13. Obvykle máme donací úkol v pátek.
 14. Zřídkakdy nás navštěvují.
 15. Často čtu anglické knihy.

Další příklady k procvičení - Module 2 Personality > Cvičení

2008/2009 Veronika Lipusová
Dlouhodobá maturitní práce na téma: Přehled anglické gramatiky střední školy