Úvodní strana
tisk

Přehled anglické gramatiky střední školy

Dlouhodobá praktická maturitní práce

Základní informace

Téma: Webový průvodce anglickou gramatikou pro střední školy

Zadání úlohy: Vytvoření webové prezentace obsahující přehled anglické gramatiky pro střední školy. Prezentace bude vycházet z učebnice New Opportunities a bude zahrnovat anglickou gramatiku všech čtyř ročníků střední školy.

Technická specifikace (rozsah práce, osnova):
Technologie použité při tvorbě: php, xhtml, css

Prezentace bude pokrývat učivo střední školy:
- členění podle ročníků + dodatky (ostatní gramatika - nepravidelná slovesa, slovosled...)
- každý ročník bude tvořen moduly s gramatikou, podobně jako v učebnici
- moduly budou doplněny příklady k procvičení učiva (např. překladové věty) s možností tisku

Vedoucí: Ing. Lenka Závodná

Konzultant: Ing. Renáta Martináková

Jak se na Přehledu anglické gramatiky zorientovat

Stránky jsou strukturovány s ohledem na ŠVP na SPŠei podle učebnic New Opportunities (Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate). Nejedná se však o jejich překlad ani přepis. Více ve Vyjádření k otázce autorských práv.

Rozhodující faktor. Mám knížku? Nemám knížku?

1) Mám učebnici New Opportunities
- v levé části si vyberete ročník, popř. Dodatky a přejdete na další stránku
- zobrazí se vám seznam modulů učebnic, které jsou v daném ročníku probírány
- poté, co přejdete do vybraného modulu, se vám zobrazí česky popsaná anglická gramatika
- v pravé horní části se nachází ikonka:
šipky - tou se vrátíte na minulou zobrazenou stránku
tiskárny - odkaz pro tisk
cvičení - odkaz na cvičení pro daný modul, ve kterém se právě nacházíte
2) Nemám učebnici New Opportunities
- přejděte rovnou na Mapu webu
- v seznamu modulů je do názvu přidán krátký popisek gramatiky rozebírané v daném modulu
- za každý název modulu je přidán i odkaz na cvičení dané části

Testy ve cvičeních nejsou dělané formou zaškrtávacích polí, protože je tato část prezentace určená především k domácím úkolům a testování vlastních znalostí. Je nutné si tedy danou stránku vytisknout.

Zdroje informací

[1] Michael Harris, David Mower, Anna Sikorzyńska: New Opportunities – Elementary. Druhé vydání, Longman, 2006. ISBN: 0-582-85411-3.
 
[2] Michael Harris, David Mower, Anna Sikorzyńska: New Opportunities – Pre-Intermediate. Druhé vydání, Longman, 2006. ISBN: 0-582-85419-9.
 
[3] Michael Harris, David Mower, Anna Sikorzyńska: New Opportunities – Intermediate. Druhé vydání, Longman, 2006. ISBN: 0-582-85415-6.
 
[4] Zdeněk Šmíra: Gramatika a slovník – New Pre-Intermediate. IMPEX, 2001. ISBN: 80-902943-1-6.
 
[5] Zdeněk Šmíra: Gramatika a slovník – Intermediate. IMPEX, 1998. ISBN: 80-86035-10-7.
 
[6] Jiří Krámský: Školní mluvnice anglického jazyka. První vydání, Státní pedagogické nakladatelství, n. p., v Praze, 1979.
 
[7] Sarah Peters, Tomáš Gráf: Nová cvičebnice anglické gramatiky. Polyglot, 1998. ISBN: 80-86195-00-7.
 
[8] Gary Grabbe: Mapa anglické gramatiky. Olomouc, INFOA, 1992. ISBN: 80-901005-2-X.
 
[9] Lubomír Müller: Angličtina - Základy gramatiky. GRAFEX s.r.o Adamov, 2004.
 
[10] Juraj Belán: Grammar Practice 2 - cvičebnice anglické gramatiky. První vydání, Didaktis, 2002. ISBN: 80-86285-49-9.
 
[11] Help For English [online], [cit. duben 2009]. Dostupné na WWW:
<http://www.helpforenglish.cz/>
 
[12] Za školou se školou – Anglický jazyk [online], [cit. duben 2009]. Dostupné na WWW:
<http://skola.amoskadan.cz/s_aj/ag.htm>
2008/2009 Veronika Lipusová
Dlouhodobá maturitní práce na téma: Přehled anglické gramatiky střední školy